SKRIVENE PREDNOSTI RECIKLIRANOG PAPIRA

Za većinu ljudi širom Evrope, vrednost reciklaže je jasna: manje otpada i efikasnije korišćenje ograničenih svetskih resursa. Ali dok mnogi razumeju osnovne prednosti punjenja svojih kutija za reciklažu, još treba da se uradi na objašnjavanju mnogih prednosti recikliranja i posla koji se može uraditi da bi se dalje poboljšale stope recikliranja.

Tajni eko ratnik

Kada je reč o reciklaži, jedan materijal je na vrhu: papir. Sa trenutnom stopom recikliranja od 74% u Evropi – nadmašujući Severnu Ameriku (66%) i Aziju (54%) – to je jedan od najodrživijih materijala na svetu. S obzirom da postoji teoretska maksimalna stopa recikliranja od 78%, sa određenim papirnim proizvodima koji se zadržavaju (knjige, arhivirani dokumenti, itd.) ili se koriste u proizvodima koji se ne mogu reciklirati, kao što su sanitarni proizvodi ili izolacija, 74% je fantastično dostignuće. Zadubite se dublje u proces pretvaranja starog papira u novi i naći ćete mnoštvo činjenica koje reciklirani papir čine još privlačnijim.

Papir se veoma reciklira i u Evropi se ponovo koristi u proseku 3,8 puta, dok čak 56% vlaknastih sirovina koje se koriste u evropskoj papirnoj industriji dolazi od papira za reciklažu. Papir se ne može beskonačno reciklirati jer vlakna postaju prekratka i istrošena da bi bila korisna u stvaranju novog lista papira. Štaviše, proizvodnja se ne može zasnivati na 100% recikliranim vlaknima jer se 100% potrošnje ne može prikupiti. Ciklus se stoga mora stalno puniti novim jakim netaknutim vlaknima iz šuma kojima se održivo upravlja.

Svetski šampion

Glavna priča o uspehu recikliranog papira je u ambalaži. Sa pandemijom koja ubrzava prelazak na onlajn kupovinu, u poslednje dve godine došlo je do ogromnog povećanja potražnje za papirnom i kartonskom ambalažom. U maju 2019. godine, transakcije e-trgovine u Velikoj Britaniji su zabeležile porast od 168% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Lepota papirne i kartonske ambalaže je u tome što je, sa 83%, njena stopa recikliranja čak i veća od ostalih vrsta papira. To ga čini najrecikliranijim materijalom na svetu – boljim od metala (80%), stakla (75%) i plastike (42%).

Promena stavova i ponašanja

Pored veoma visoke stope recikliranja, postoji još jedna ključna prednost kartonske ambalaže: ljudima se sviđa. Istraživanje „Two Sides Trend Tracker-a“ iz 2021. pokazalo je da 55% Evropljana preferira papirnu ambalažu jer je bolja za životnu sredinu. Kada su zamoljeni da odaberu svoj omiljeni materijal za pakovanje na osnovu niza ekoloških, vizuelnih i fizičkih atributa, ispitanici su naveli papir/karton kao omiljeni za 10 od mogućih 15. Ključne brojke uključuju 79% koje preferira da se može kompostirati kod kuće, 55% kaže bolje je za životnu sredinu, a 51% kaže da je lakše reciklirati.

Ljudi takođe postaju svesniji vrednosti održivosti kompanija čije proizvode i usluge koriste, pri čemu je pakovanje jedan od najjasnijih pokazatelja ekološke prihvatljivosti. Prema nedavnom istraživanju „Chartered Institute of Marketing“, 78% potrošača želi da veće kompanije rade više kako bi promovisale održivo pakovanje. Pored pritiska na kompanije da preuzmu veću odgovornost, potrošači su takođe počeli da menjaju sopstveno ponašanje, pri čemu se broj ljudi koji ponovo koriste ambalažu udvostručio sa 12% na 25%.

Vlade i preduzeća bi trebalo da slede primer sopstvenih kupaca. Na našoj planeti više nema mesta za proizvode koji se samo kratko koriste i bacaju. Moramo da obezbedimo da planirano zastarevanje bude stvar prošlosti. Vreme je da zemlje u svetu dramatično povećaju stope reciklaže ako želimo da spasimo ovu planetu.