Memorandumi

Memorandumi su kao i vizit karte standard u poslovnoj komunikaciji i predstavljaju podlogu za fakture, ugovore, poslovna pisma, ponude kao i ostalu internu ili eksternu prepisku. Standardni format je A4 – 29,7x21cm. Koristi se ofsetni 80-100 gramski papir. Po zahtevu može biti i deblji papir ili kvalitetniji kunsdruk ili neki od specijalnih papira.

Garancija kvaliteta


Štamparija Mco Plus Beograd uspešno posluje još od 1993. godine i teži da svojom profesionalnošću, iskustvom i znanjem ispuni sve Vaše zahteve. Uz pomoć vrhunskih stručnjaka, savremenih mašina, na kvalitetnom materijalu dobijamo proizvod koji će na pravi način reprezentovati Vas i Vašu firmu.

Pružamo Vam kompletnu uslugu. Od Vaše početne ideje, preko našeg idejno-grafičkog rešenja, do završnog reklamnog proizvoda. Štamparija Mco Plus pruža sve oblike štamparskih usluga u najvišem stepenu kvaliteta u oblasti ofset štampe koji zadovoljavaju najviše standarde. Pored toga štamparija Vam pruža i usluge digitalne štampe, štampe velikih formata, tampon i sito štampe.